Naast gazonmaaien met een frequentie van 15-26 keer, maaien we ook met een andere frequentie. Ruw gras is een uitdaging. Begrippen als 1x “lang gras”, 2x “ruig gras”, 4x of 6x “klepelen” en maaizuigcombinaties zijn bij ons gewoon.


Wij hebben een divers aanbod van machines voor elk gewenst maaibeeld.
Voor het 1x of 2x maaien van bermen en ecologische zones worden Cyclomaaiers gebruikt met wildredders.

Het opruimen van het gemaaide gras gebeurt na een aantal dagen. Het gras laten we drogen en de graszaden vallen er zo uit.
Het gras wordt daarna bij elkaar gewierst door middel van een acrobaat, tot ronde balen geperst en afgevoerd naar een eindbestemming.

Wij hebben trekkers met front- en achtermaaiers, kleine en grote gieken. Er zijn ook machines die het gras maaien en gelijk meenemen.
Randen van paden maaien en gelijk opnemen is met name bij fietspaden handig.

Nieuw is onze ecozuiger die het gras maait en gelijk opzuigt. Deze machine is uitermate geschikt voor werk langs wegen.
Logistiek is ruw gras maaien een enorme uitdaging. Je moet de juiste machine op de juiste locatie hebben. Met name door de weersinvloeden is het elke dag aanpassen of veranderen.

Het klepelen van grasbermen gebeurt door de zogenaamde klepelmaaiers. Deze term komt van een loshangende klepel die het gras afslaat en hierdoor maait. Deze machines worden met name ingezet in 4x maaien of 6x maaien waarbij zichthoeken op kruisingen frequent gemaaid worden.

Ook het slootwerk /maaien van natte gedeelten kunnen wij voor u uitvoeren, waarbij de keuze is om ook het slootvuil af te voeren of te verspreiden over de omringende vlakke delen. Waarbij ook het nodige handwerk wordt uitgevoerd. Ook speelt de kennis van ons personeel een rol. Zo hebben 40 personeelsleden van ons een cursus ecologie gevolgd bij het Wellant College.

In ecologische gebieden is het vaak noodzakelijk om meerjarig riet eens in de twee jaar te maaien en af te voeren. Dit zijn vaak zeer drassige en ontoegankelijke gebieden. Voor ons is dit geen probleem meer omdat we dan de TRUXOR in kunnen zetten. Dit amfibische rupsvoertuig kan varen en over drassige gebieden rijden. Door het extreem laag eigengewicht is deze machine erg divers in te zetten.