Intergraal onderhoud is voor ons niet onbekend. Omdat we alle disciplines in eigen beheer kunnen uitvoeren kunnen we inverdieneffecten realiseren die kostenbesparend zijn en het onderhoudsniveau op een hoger plan brengen.


Wij stellen ons altijd proactief op, waarbij we  actief en praktisch meedenken om mogelijke problemen, die zich in de openbare ruimte  voordoen, te helpen oplossen.

Wij hebben reeds jaren integrale bestekken uitgevoerd bij diverse grote Gemeentes. We doen alles: onkruidbestrijding in beplantingsvakken, gazonmaaien, ruwgrasmaaien, onkruidbestrijding op verhardingen zonder chemie met “De Punt Methode”, of mét chemie volgens de DOB voorschriften, machinaal vegen van verhardingen tot papierprikken toe, alle werkzaamheden naar volle tevredenheid van onze bestaande klanten.

Onderhoud van gemeenschappelijke binnentuinen en fabrieksterreinen volgens ons “Kort Bestek”.

Het onderhoud van gemeenschappelijke binnentuinen en fabrieksterreinen is een vak apart omdat het gebruik van die tuinen en terreinen anders is dan gemeentelijk openbare ruimtes. Het onderhoud van zorginstellingen en bedrijfsterreinen richt zich meer op functionaliteit, veiligheid, inbraakremmende ontwerpen en onderhoudsmethodieken die bovengenoemde ontwerpen langdurig in standhouden.

Onderhoud van gemeenschappelijke binnentuinen en fabrieksterreinen houdt in dat we het hele jaar door zorg besteden aan de tuin, dit doen wij volgens een vooropgezet plan. Dit noemen wij het “Kort Bestek”. Hierin staan de te nemen maatregelen om het beeld in de tuin op een kwalitatief hoog of nader te bepalen niveau te brengen en te houden.

Deze vaktechnische informatie, waarin U als opdrachtgever direct kunt zien wat, waar en wanneer er onderhoud gepleegd wordt en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het open karakter van deze open begroting die in het “Kort Bestek” is opgenomen, helpt u ook om beter inzicht te krijgen in de kosten van het onderhoud per jaar.

Maar ook per onderdeel, bv. het  onderhouden van struikrozen is duurder dan bodembedekkende heersters. Dus als u het groen zou omvormen kunt u zo uitrekenen wanneer u de kosten van de omvorming terug verdiend heeft.